ABM Group

innowacyjna cyfryzacja

nasza firma

W firmie ABM Group sp. z o.o. działamy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym kierunkiem działania i rozwoju jest szeroko pojęta INNOWACYJNA CYFRYZACJA danych. Dziedziny takie jak Geodezja i Kartografia, Architektura, Prawo, Administracja, Planowanie Przestrzenne oraz wiele innych wymagają integracji zasobów informacji. Pierwszym krokiem zmierzającym w tym celu jest cyfryzacja zasobów, drugim integracja systemów a trzecim harmonizacja danych.

Inteligentna firma to e-firma – gdzie pod tym hasłem realizujemy na zlecenie, w całości lub części, procesy przekształcania Firmy z zarządzanej w sposób standardowy do zarządzania w sposób innowacyjny.

Projekty przez nas wykonywane cechuje pełna zgodność z normami prawnymi oraz standardami technicznymi i zawodowymi, właściwymi dla zakresu realizowanych prac. W toku realizacji poszczególnych etapów wdrażamy procedury zgodne z metodologią PRINCE2.

Powierzone zadania wykonujemy solidnie, szybko i profesjonalnie wykorzystując najnowocześniejsze dostępne w świecie techniki i technologie. Gwarantujemy zachowanie w tajemnicy powierzonych informacji, posiadamy wieloletnie doświadczenie w przetwarzaniu danych osobowych w tym majątkowych mieszkańców całych miast, gmin, powiatów - na zlecenie organów administracji publicznej.

nasza specjalizacja

Geomatyka i geodezja
Cyfrowe Bazy Wiedzy

pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych oraz informacji geoprzestrzennych

 • EGiB − modernizacje ewidencji gruntów i budynków, w tym ustalenia przebiegu granic działek, pozyskanie i weryfikacja danych dotyczących budynków i lokali.
 • Klasyfikacja − opracowanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla użytków rolnych i leśnych.
 • Linia brzegowa − opracowanie zgodnie z ustawą "Prawo wodne" projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.
 • BDOT, GESUT − przetwarzanie analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej, transformacja danych z postaci wektorowej do postaci obiektowej, generowanie plików GML.
 • Opracowania jednostkowe − rozgraniczenia nieruchomości, podziały, wznowienia i ustalenia granic działek, mapy do celów sądowych, wyrysy z map ewidencji gruntów, badania stanów prawnych i ksiąg wieczystych, projekty rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami.
 • Outsourcing dla PODGiK − poprzez nowoczesne systemy teleinformatyczne − zdalny sposób obsługi PODGiK a w szczególności aktualizacja obiektowej mapy zasadniczej.

e-firma
Inteligentna firma

nowoczesne technologie i sposoby zarządzania firmą

 • Cyfrowe Biuro (CB) − skanowanie dokumentów (również zniszczonych, które przed skanowaniem są poddane procesowi rewitalizacji) wraz z nadaniem kodów kreskowych jednoznacznie identyfikujących materiał skanowany (A4-A0), katalogowanie dokumentów. Na życzenie klienta skanowane dokumenty mogą zostać zniszczone.
 • e-Zasoby Wiedzy (e-ZW) − rejestrowanie zeskanowanych dokumentów oraz tworzenie baz danych w dedykowanym, profesjonalnym oprogramowaniu, szybki dostęp do dokumentu/pliku, również zdalny - wyszukiwanie dokumentu po określonych atrybutach wraz z podaniem miejsca jego przechowywania. Udostępnianie zarchiwizowanych dokumentów.
 • Molekuły Informacji (MI) − tworzenie z zeskanowanych dokumentów edytowalnych plików w formatach wskazanych przez klienta, pozyskanie tekstu, wektora, transformacja, generowanie, kalibracja wskazanych plików. Pozyskiwanie treści niosących istotne informacje z punktu widzenia potrzeb klienta.

„Poznajcie mowę cyfr! Powiedzą wam całą prawdę, odsłonią przyszłość.”

nasze realizacje

Zrealizowaliśmy i realizujemy wiele dużych projektów dla administracji oraz sektora prywatnego.

Nasi klienci to m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urząd m.st. Warszawy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Starostwo Powiatowe w Człuchowie, Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Mławie, Starostwo Powiatowe w Płońsku, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Urząd Miasta Gdyni, Urząd Miasta Krakowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Jednak największym naszym sukcesem są nasze dzieci i to dla nich działamy tak aby były z nas dumne.

nasz zespół

geodeci uprawnieni

klasyfikatorzy gruntów


inżynierowie

informatycy


Kadra kierownicza składa się z dynamicznych i doświadczonych ekspertów. Wzajemne zaufanie, które jest podstawą sukcesów, wymaga od nas otwartości, szczerości i profesjonalizmu. Na poziomie wykonawczym zatrudniamy starannie dobranych fachowców.

Cały zespół działa według wypracowanych zasad:
 • do każdego zadania przygotowujemy się na 100%
 • dbamy o precyzyjny i jasny przepływ informacji klient-wykonawca
 • każde zadanie realizujemy skutecznie

Ponadto jesteśmy silni merytorycznie, rzetelni zawodowo. Terminowo realizujemy projekty oraz elastycznie reagujemy na potrzeby bieżące klienta.

„Dobra firma − zorganizowaną formą przyjaźni.”

kontakt i praca

Kim jesteśmy? Skąd przybywamy? Dokąd zmierzamy?
Lecz najważniejsze! Czy znajdziemy miejsce do parkowania?ABM Group sp. z o.o.

Al. "Solidarności" 75 lok. 9 (klatka A, piętro 1)
00‐090 Warszawa
sekretariat czynny jest w godzinach 9:00 – 14:00

tel. 22 273 61 52
fax 22 300 12 77


Co to?
startfirmaspecjalizacjarealizacjezespółkontakt i praca
© ABM Group sp. z o.o.